02188602690 – 02188602689
تهران، خیابان جمال الدین اسد آبادی، نبش کوچه شصتم، ساختمان تابان، پلاک 432، طبقه سوم ، واحد 304
اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)

اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)

اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) ، نوعی اختلال ذهنی است که فرد وظایف و کارهای خود را جدی نمی گیرد، فاقد پشتکار است، در حفظ تمرکز مشکل دارد و بی نظم است. البته این کارها را با قصد سرپیچی و بی توجهی انجام نمی دهد . چنین افرادی با مشکلات مختلفی مانند روابط احتماعی...