02188602690 – 02188602689
تهران، خیابان جمال الدین اسد آبادی، نبش کوچه شصتم، ساختمان تابان، پلاک 432، طبقه سوم ، واحد 304
دکتر بابک ثابتی / اختلالات روانپزشکی / درمان اختلالات روانپزشکی
مدت زمان مطالعه ۶ دقیقه

درمان اختلالات روانپزشکی

درمان اختلالات روانپزشکی

تفاوت بيماري با اختلال روانپزشكي

در اين زمينه بيان چند مفهوم لازم به نظر مي‌رسند که دکتر بابک ثابتی روانپزشک در تهران، به بیان این موارد و تفاوت ها خواهند پرداخت.

تفاوت ها  

 • كسالت ( Illness ) عبارتست از مجموعه اي از شكايات كه بيمار با آنها مراجعه نموده است.
 • سندرم ( Syndrome ) عبارتست از مجموعهاي از شكايات و يافته‌ها كه با احتمالي بيشتر از تصادف ممكن است با هم بروز نمايند و مي‌تواند دلالت بر يك تشخيص معين داشته باشد.
 • اختلال ( Disorder ) عبارتست از تلفيق يك سندرم با يك سير باليني مشخص كه در آن مكانيسم بروز علائم بيماري غالباُ معلوم است ليكن علت بروز اين علائم هنوز روشن نشده است.
 • بيماري ( Disease ) عبارتست از تلفيق علت و آسيب كه در آن علائم آسيب و مكانيسم بروز آن و نيز علل زمينه ساز و ارتباط بين آنها شناخته شده اند.

مشكلات روانپزشكي غالبا علل و عوامل متعددي داشته و به تنهايي قابل اطلاق به يك علت مشخص نيستند، لذا اين مشكلات غالبا تحت عنوان « اختلالات » (و نه « بيماري‌هاي » ) طبقه‌بندي مي‌شوند.

مرجع طبقه‌بندي

براي عيني بودن و غير قابل تفسير شدن تشخيص‌ها در روانپزشكي  و به جهت پرهيز از دخالت دادن نظرهاي شخصي و توجيه نمودن علائم موجود به نحوي خاص، مجموعه تشخيصي و آماري اختلالات ذهني، صرفا با تكيه بر علائم بارز و غير قابل تفسير موجود در بيمار، و بدون در نظر گرفتن علت بروز اين علائم يا مكانيسم‌هاي دفاعي موجود در بيمار تدوين شده است. اين مجموعه كه تاكنون چهار بار بازبيني كلي شده است، هم اكنون معيار اصلي طبقه‌بندي تشخيص‌هاي روانپزشكي در دنيا مي‌باشد.

بر اساس اين مجموعه، اختلالات موجود در روانپزشكي در 17 گروه اصلي، طبقه‌بندي مي‌شوند كه آن به شرح زير مي‌باشد:

 • اختلالاتي كه اول بار در دوران شيرخوارگي، كودكي يا نوجواني تشخيص داده مي‌شوند: مشتمل بر عقب‌افتادگي ذهني، اختلال در يادگيري، اختلال در توانايي‌هاي حركتي، اختلال ارتباطي، اختلالات فراگير رشد، اختلالات كاستي در تمركز و رفتارهاي تقابلي، اختلال خوردن در بچه‌ها، اختلال تيك، اختلالات دفع، و ساير اختلالات اين دوره مثل اختلال اضطراب جدايي، اختلال سكوت انتخابي و غيره
 • دليريوم، دمانس، فراموشي و ساير اختلالات شناختي: مشتمل بر دليريوم، انواع دمانس، اختلالات فراموشي و ساير اختلالات شناختي
 • اختلالات ذهني ناشي از يك وضعيت طبي عمومي كه در جاي ديگر طبقه‌بندي نشده‌اند: مشتمل بر كاتاتونيا، تغييرات شخصيتي و غيره
 • اختلالات ناشي از مصرف مواد روان‌گردان مشتمل بر الكل، آمفتامين و مشتقات آن، كافئين، حشيش، كوكائين، مواد توهم‌زا مثل مسكالين و LSD ، مواد استنشاقي مثل استون، بنزن، تري‌كلرواتان و انواع هيدروكربن‌هاي هالوژنه، نيكوتين، مواد شبه ترياك، فن‌سيكليدين، داروهاي آرام‌بخش – خواب‌آور، و استروئيدهاي آنابوليك كه توسط ورزشكاران جهت افزايش انرژي يا برجسته شدن عضلات بكار گرفته مي‌شوند.
 • اسكيزوفرني و ساير اختلالات جنون مشتمل بر اسكيزوفرنيا، اختلال شبه اسكيزوفرني، اختلال اسكيزوافكتيو، اختلالات هذياني، و غيره
 • اختلالات خلقي مشتمل بر افسردگي و اختلالات دوقطبي
 • اختلالات اضطرابي مشتمل بر اختلال آسيمگي، انواع فوبيا، اختلال بدنيال يك استرس آسيب‌زننده، اختلال بدنيال يك استرس حاد، اختلالات وسواسي – جبري، و اختلال اضطراب منتشر
 • اختلالات جسماني‌شده: مشتمل بر اختلال جسمي سازي، اختلال تبديلي، اختلال درد، اختلال ابتلا به بيماري، و اختلال بدشكلي جسماني
 • اختلالات دروغي
 • آختلالات انفكاكي
 • اختلالات جنسي و اختلالات هويت جنسي
 • اختلالات خوردن مشتمل بر بي‌اشتهايي عصبي و پرخوري عصبي
 • اختلالات خواب
 • اختلالات كنترل تكانه مشتمل بر اختلال انفجاري گذرا، دزدي تكانشي، آتش اروزي تكانشي، فماربازي مرضي، مو كندن تكانشي
 • اختلالات انطباقي
 • اختلالات شخصيتي
 • ساير وضعيت‌هايي كه ممكن است از نظر باليني اهميت داشته باشند

درمان-اختلالات-روانپزشکی

اصول تشخيص‌گزاري در روانپزشكي

در سال 1977 جرج انگل نحوه مواجهه زيستي – رواني – اجتماعي با بيماري‌ها را مطرح نمود. بدليل فلسفه عميقي كه در پس اين نحوة مواجهه وجود داشت، در طي سالهاي بعد اثر خود را در نحوة تشخيص‌گزاري در روانپزشكي و نيز نحوة برخورد با بروز يك بيماري در كل علم طب ايفا نمود.

امروزه بيان تشخيص در روانپزشكي محدود به بيان يك اختلال مشخص روانپزشكي در مورد بيمار نبوده و در حقيقت در پنج محور بيان مي‌گردد:

 • محور يك: بيان اختلال مشخص روانپزشكي بر اساس تشخيص‌هاي موجود در مجموعة تشخيصي و آماري اختلالات ذهني
 • محور دو: بيان وضعيت هوشي، اختلالات يا صفات خاص شخصيتي، و استفاده از مكانيسم‌هاي دفاعي
 • محور سه: بيان مشكلات جسمي زمينه‌اي كه وجود آنها ثابت شده باشد. (توسط آزمايشات، عكس، و ساير بررسي‌هاي تشخيصي)
 • محور چهار: بيان علل و عوامل محيطي زمينه‌ساز كه در بروز يا تشديد علائم روانپزشكي مداخله نموده‌اند.
 • محور پنج: بيان وضعيت عملكرد اجتماعي. اساسا زماني مي‌توان فردي را بيمار رواني تلقي نمود كه بروز يك محموعه علايم رواني و جسمي (ستدرم) همراه با افت بارز در عملكرد اجتماعي فرد باشد. بدين مفهوم بايد شواهدي مبتني بر اختلال در عملكرد اجتماعي يك فرد (نسبت به آنچه كه از او انتظار مي‌رود) موجود باشد تا بتوان يك اختلال اساسي روانپزشكي را براي وي مطرح نمود.

مفهوم نرمال بودن

اصولا مسئلة بيماري و سلامت در روانپزشكي جزو مباحث بسيار بحث‌انگيز و پر مناقشه در طول تاريخ اين علم مي‌باشد. در دهة 70، توماس تساس چنين مطرح نمود كه: اسكيزوفرنيا بهانه‌اي براي يك جامعه تا افرادي را كه با اصول آن جامعه تطابق پيدا نمي‌كنند، از صحنة جامعه حذف نموده و در گوشه‌هاي امكنه نگاه‌داري بيماران مزمن، جمع‌آوري نمايد. اين نظر علي‌رغم آنكه بعدها رد شد، ليكن هشداردهندة جدي جهت بازنگري در مفهوم نرمال بودن و غير نرمال بودن از منظر روانپزشكي بود.

از ديدگاه جورج مورا، مفهوم كاربردي نرمال بودن از چهار منظر قابل طرح مي‌باشد:

 • نرمال بودن به مفهوم سلامت: اين منظر نرمال بودن را معادل سلامت مي‌داند. بدين مفهوم، يك رفتار در صورتي كه حاوي شواهد بارز يك آسيب رواني نياشد، نرمال تلقي مي‌شود. اين بدان معني است كه عدم وجود علائم و شكايات مساوي با سلامتي است، امري كه واضحا در روانپزشكي اعتباري پيدا نمي‌كند.
 • نرمال بودن به مفهوم مدينه فاضله: اين منظر، نرمال بودن را معادل بيشترين كارآيي فردي و اجتماعي يا نزديك شدن وي به يك سيستم اخلاقي خاص مي‌داند. اگرچه اين نحوه مواجهه در بعضي از سيستم‌هاي روان‌درماني اعتبار مي‌يابد، ليكن داراي خطراتي نيز مي‌باشد.
 • نرمال بودن به مفهوم ميانگين آماري: اين منظر، نرمال بودن را قرار داشتن در محدوده ميانگين ± دو انحراف معيار مي‌داند.
 • نرمال بودن به مفهوم روند آن. اين نگاه يك رفتار را داراي مقدمات و مؤخرات مي‌بيند. پس معيار قرار دادن كل اين روند را جهت ارزيابي، لازم مي‌داند.

برای دریافت مشاوره و راهنمایی در خصوص درمان اختلالات روانپزشکی  با دکتر بابک ثابتی از راه های زیر اقدام نمایید.

شماره تماس : 02188602689-02188602690

اینستاگرام دکتر بابک ثابتی

تأثير معيارهاي دموگرافيك در شيوع و بروز بيماري‌هاي رواني

نام و نام خانوادگي

گاهي نام و بخصوص نام خانوادگي حاوي اطلاعات ارزنده‌اي در ارتباط با سابقة قبلي بيماري‌هاي رواني در خانوادة فرد مي‌باشد. مثلا نام خانوادگي « سياه‌پوش » بي‌شك حكايت از سابقة وجود افسردگي در افراد خانوادة فرد بيمار خواهد داشت.

برچسب ها:
دکتر بابک ثابتی

دکتر بابک ثابتی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک و درمانگر)
متخصص و مشاوره در زمینه های اختلالات روانپزشکی، ازدواج، اعتیاد، شغلی، مشکلات زناشویی و خانوادگی

آخرین دیدگاه‌ها

مقالات مرتبط
اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته

یکی از اختلالات روانی شایع که بر اساس الگوی رفتاری تکرارشونده‌ای شکل می‌گیرد، اختلال شخصیت وابسته یا اختلال DPD است....

پرسش و پاسخ تکمیلی

سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده شده و از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد

0 دیدگاه
یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *