02188602690 – 02188602689
تهران، خیابان جمال الدین اسد آبادی، نبش کوچه شصتم، ساختمان تابان، پلاک 432، طبقه سوم ، واحد 304
particles.js

Dr Services

برخی از خدمات دکتر

درمان وسواس

وسواس ناراحتی بسیار شایعی است. ناراحتی است بسیار چسبنده…

درمان افسردگی

زمانی که دچار افسردگی هستید گمان می کنید که هیچ وقت روزهای شاد سابق باز…

درمان اختلالات دوقطبی

درمان بیماران اختلال دو قطبی باید زیر نظر روانپزشک، مدد کار اجتماعی و روانشناس…

زوج درمانی

از جمله روش های درمانی روان درمانی که توسط روانپزشک انجام می شود، زوج درمانی است …

درمان بیش فعالی

اختلالی که در آن کودک به نقص توجه و تحرک زیاد مبتلاست، بیش فعالی اطلاق می شود …

مشاوره تحصیلی و شغلی

باگذشت زمان انتخاب مشاغل و کسب و کارها دیگر امری ارثی و خانوادگی نیست …

دکتر بابک ثابتی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

بر عهده گرفتن مسئولیت درمانگاه وسواس به راهنمایی استاد دکتر طریقتی در مرکز مغز و اعصاب ایران، تجربه‌ی ارزشمندی را در امر درمان‌های دارویی و روان‌شناختی وسواس و اختلالات اضطرابی برای من فراهم نمود.
دکتر بابک ثابتی

آخرین مقالات

Latest News

اختلال وسواس

اختلال وسواس

وسواس یکی از اختلالات روانپزشکی و ناراحتی بسیار شایعی است. ناراحتی است بسیار چسبنده که به راحتی دست از سر فرد مبتلا بر...

بیشتر بخوانید

اختلال شخصیت وابسته

یکی از اختلالات روانی شایع که بر اساس الگوی رفتاری تکرارشونده‌ای شکل می‌گیرد، اختلال شخصیت وابسته یا اختلال DPD است. که در آن افراد برای کوچکترین تصمیمات زندگی مانند انتخاب لباس نیز به دیگران وابسته بوده و همین امر موجب ایجاد ترس از ترک شدن و تنها ماندن در آنان شده...

اختلال وسواس

وسواس یکی از اختلالات روانپزشکی و ناراحتی بسیار شایعی است. ناراحتی است بسیار چسبنده که به راحتی دست از سر فرد مبتلا بر نمی‌دارد و درمان آن طولانی و زمان‌بر است. هسته‌ی اصلی اختلال وسواس بروز فکرهای تکراری است، که در ارتباط با موقعیت‌های خاصی پیش می‌آید. لیکن این...

علت عزت نفس پایین و راهکارهایی برای درمان آن

عزت نفس پایین مشکلات بسیار زیادی از نظر احساسی و فیزیکی برای افراد به وجود می‌آورد. افرادی که دارای عزت نفس پایینی هستند همیشه خودشان را در هر زمینه‌ای دست‌کم گرفته و ارزش خودشان را نمی‌دانند. در این مقاله نشانه‌های عزت نفس پایین و راهکارهای افزایش آن را بررسی خواهیم...

آنچه شما گفته اید

افتخار دکتر بابک ثابتی لبخند رضایت شما عزیزان است، خدمات ما، محدود به درمانی نبوده و ما در تمام مسیر رسیدن به سلامتی در کنارتان خواهیم بود.

دکتر بابک ثابتی دکتر فوق العاده ای می باشد. یکی از اقوام ما دچار مشکل حاد روانی شده بود و با این که چندین دکتر از پذیرش و درمان ایشان خودداری میکردند ولی دکتر ثابتی درمان ایشان را پذیرفت و او را بستری و مداوا کرد.

علی صابری

درمان اختلالات روانپزشکی

مشاوره های متعددی را خانوادم برای من در نظر گرفتن که با گذشت یک سال درمانی حاصل نشد و به توصیه یکی از دوستان به روانپزشک مراجعه کرده و نزد دکتر ثابتی رفتم و با تجویز دارو و جلسات روان درمانی طی 6 ماه وضعیتم تغییر کرد و حالم خیلی بهتر شد.

ریحانه احمدی

روان درمانی

particles.js
particlesJS("particles-js", { particles: { number: { value: 80, density: { enable: true, value_area: 800 } }, color: { value: "#094642" }, shape: { type: "circle", stroke: { width: 0, color: "#000000" }, polygon: { nb_sides: 4 }, image: { src: "img/github.svg", width: 100, height: 100 } }, opacity: { value: 0.5, random: false, anim: { enable: false, speed: 1.3805312609122866, opacity_min: 0.1, sync: false } }, size: { value: 3, random: true, anim: { enable: false, speed: 40, size_min: 0.1, sync: false } }, line_linked: { enable: true, distance: 150, color: "#255c45", opacity: 0.4, width: 1 }, move: { enable: true, speed: 6, direction: "none", random: false, straight: false, out_mode: "out", bounce: false, attract: { enable: false, rotateX: 600, rotateY: 1200 } } }, interactivity: { detect_on: "canvas", events: { onhover: { enable: false, mode: "repulse" }, onclick: { enable: true, mode: "push" }, resize: true }, modes: { grab: { distance: 119.88011988011988, line_linked: { opacity: 1 } }, bubble: { distance: 231.44200550588337, size: 73.08694910712106, duration: 10, opacity: 0.25986470793643046, speed: 3 }, repulse: { distance: 154.29467033725558, duration: 0.4 }, push: { particles_nb: 4 }, remove: { particles_nb: 2 } } }, retina_detect: true }); var count_particles, stats, update; stats = new Stats(); stats.setMode(0); stats.domElement.style.position = "absolute"; stats.domElement.style.left = "0px"; stats.domElement.style.top = "0px"; document.body.appendChild(stats.domElement); count_particles = document.querySelector(".js-count-particles"); update = function() { stats.begin(); stats.end(); if (window.pJSDom[0].pJS.particles && window.pJSDom[0].pJS.particles.array) { count_particles.innerText = window.pJSDom[0].pJS.particles.array.length; } requestAnimationFrame(update); }; requestAnimationFrame(update);

برخی از خدمات دکتر

Dr Services

particles.js
particlesJS("particles-js", { particles: { number: { value: 80, density: { enable: true, value_area: 800 } }, color: { value: "#094642" }, shape: { type: "circle", stroke: { width: 0, color: "#000000" }, polygon: { nb_sides: 4 }, image: { src: "img/github.svg", width: 100, height: 100 } }, opacity: { value: 0.5, random: false, anim: { enable: false, speed: 1.3805312609122866, opacity_min: 0.1, sync: false } }, size: { value: 3, random: true, anim: { enable: false, speed: 40, size_min: 0.1, sync: false } }, line_linked: { enable: true, distance: 150, color: "#255c45", opacity: 0.4, width: 1 }, move: { enable: true, speed: 6, direction: "none", random: false, straight: false, out_mode: "out", bounce: false, attract: { enable: false, rotateX: 600, rotateY: 1200 } } }, interactivity: { detect_on: "canvas", events: { onhover: { enable: false, mode: "repulse" }, onclick: { enable: true, mode: "push" }, resize: true }, modes: { grab: { distance: 119.88011988011988, line_linked: { opacity: 1 } }, bubble: { distance: 231.44200550588337, size: 73.08694910712106, duration: 10, opacity: 0.25986470793643046, speed: 3 }, repulse: { distance: 154.29467033725558, duration: 0.4 }, push: { particles_nb: 4 }, remove: { particles_nb: 2 } } }, retina_detect: true }); var count_particles, stats, update; stats = new Stats(); stats.setMode(0); stats.domElement.style.position = "absolute"; stats.domElement.style.left = "0px"; stats.domElement.style.top = "0px"; document.body.appendChild(stats.domElement); count_particles = document.querySelector(".js-count-particles"); update = function() { stats.begin(); stats.end(); if (window.pJSDom[0].pJS.particles && window.pJSDom[0].pJS.particles.array) { count_particles.innerText = window.pJSDom[0].pJS.particles.array.length; } requestAnimationFrame(update); }; requestAnimationFrame(update);